Profile

Personer som synes livet er litt tøft

Categories

Livsmestring
Motstandsdyktighet
Ta vare på seg selv