Profile

Personer som sliter med å få andre med seg

Utvikle tilliten, motivasjonen og evnen til endring som trengs for å få folk med deg.

Categories

Tillit
Motivasjon
Adferdsendring
Kommunikasjon
Samkjøring