Profile

Småbedriftsleder

Å drive liten bedrift er ekstremsport.

Det kan virke som om det hver eneste uke er nye utfordringer knyttet til enten leveranse, salg, økonomi eller ansatte.

Hvem kan vi snakke med om utfordringene som oppstår, prioriteringene som bør gjøres og valgene som bør tas?

Det er vanskelig å snakke med kolleger i bransjen, for det finnes alltids en risiko for at de misbruker informasjon om sårbarheter til å snappe opp kunder.

Det er vanskelig å snakke med de ansatte fordi det kan skape unødig utrygghet, eller de kan være insentivert til å påvirke beslutninger til egen vinning.

Det er vanskelig å snakke med familie og venner fordi de kan mangle kapasitet, interesse eller forståelse for hva som foregår.

Nå en leder ikke har tilgang på god og relevant sparring er det vanskelig å se seg selv og ens egen situasjon klarere. Mangelen på sparring har også en negativ påvirkning på lederens evner, mestring og helse.

Noen ganger kan forskjellen som sparring utgjør bare være litt tryggere beslutninger.
 
Noen ganger kan forskjellen være om hvorvidt man orker å fortsette eller ikke.

Trying to get done

Få vite hva andre ledere i tilsvarende situasjon fokuserer på, og hvilke smarte løsninger og metoder de bruker

Som småbedriftsledere er vi ofte alene om å praktisere lederfaget i bedriften. Det begrenser i hvilken grad vi kan lære, observere og plukke opp smarte lederløsninger fra folk rundt oss.

Når vi treffer andre lederkolleger blir praten fort handlende om hvor bra det går, enn å åpne seg opp om hva man sliter med og utveksle gode løsninger.

Ofte ender vi opp med å bruke tid og energi på lage våre egne systemer og strukturer, uten å vite hva som allerede finnes der ute, eller om vi lager en løsning som er for enkel eller kompleks for behovene vi har nå.

Få delegert vekk ansvar og redusere forstyrrelser slik at jeg kan løfte blikket og bedre konsentrere meg om lederrollen

Å lede folk og en bedrift krever tid, oppmerksomhet og konsentrasjon. Det er sjelden noe vi har for mye av.

Often blir vi hengende igjen i prosjektledelse, arbeidsledelse og egne oppgaver, og synes aldri å finne tid til overordnede prioriteringer og langsiktige mål.

Ansvar har en tendens til å hope seg opp hos oss, tilsynelatende fordvi vi er alene om å ha motivasjon, evne og kapasitet til å gjøre ting riktig og effektivt.

Få ryddet i hodet rundt hvordan bedriften bør fungere, og laste opp et krystallklart bilde i hodene til de ansatte
Som leder for en liten bedrift forsøker du å etablere et stadig tydeligere og bedre bilde av hvordan bedriften bør jobbe og hva folk bør kunne.
 
Dessverre mangler mange ledere en bevisst og metodisk tilnærming til utviklingen av både struktur, de ansatte og seg selv.
 
Det gjør at bedriften vokser saktere, og lederne blir overlesset med ansvar, avbrytelser og ting de må ha i hodet.