Program

Organisasjonsfungering

Reflektere over, evaluere og kartlegge hvor godt organisasjonen fungerer. Identifisere hvor det har prioritet å utvikle fungeringsbevisstheten, skape bedre gjennomsiktighet i fungeringen og forbedre fungeringsprestasjonen.

Forbedre deltagernes innsikt inn i beste praksiser for organisasjonell fungering.

Dette programmet er tett knyttet til programmet for lederfungering.

Kopier til din organisasjon

Ressurser

Organisasjonshelse Organisasjonsstyring Organisasjonsutvikling Coaching Lederstøtte

Organizational development Organizational health

Organizational development basics

Organizational development Scaling up Organizational health

Organisasjonsutvikling Organisasjonsstruktur Delegation Operationalization Controll and compliance

Delegation Proactive leadership

Fungeringbevissthet

Lederstøtte Organizational development

Lederstøtte Engasjement Organisasjonshelse Ansattopplevelse

Management Focus Leadership support and enablement Leadership development Operational management

Strategy Management Operationalization Organizational resilience Leadership support and enablement Leadership development Organizational health

Organizational resilience Operationalization Strategy Role clarity Leadership support and enablement Leadership development

Organizational resilience Operationalization Organizational health Leadership support and enablement Delegation Leadership development

Management Organizational health Organizational resilience Leadership support and enablement Leadership development Performance management

Organizational health Performance management

Ansattopplevelse Organisasjonshelse Samkjøring og friksjonsprevensjon Lederstøtte

Organisasjonshelse Samkjøring og friksjonsprevensjon Ansattopplevelse Lederstøtte

Rolleklarhet Ansattopplevelse Organisasjonshelse Fokus Samkjøring og friksjonsprevensjon Lederstøtte

Organisasjonshelse Målklarhet Ansattopplevelse Fokus Samkjøring og friksjonsprevensjon Lederstøtte

Operationalization basics

Operationalization Organizational development Organizational health Scaling up Organizational resilience Delegation

Role clarity

Organizational development Employee experience Role clarity Organizational clarity Organizational health Alignment and friction prevention Delegation

Expectation design

Organizational development Organizational health Management Organizational resilience Role clarity Delegation Expectation management Organizational clarity

Insight management basics

Insight management Organizational development Organizational health Organizational resilience Delegation

Talent development basics

People development Organizational development