Program

Livsfungering

Inspisere en persons liv og evaluere hvor godt man lykkes med å leve det.

Copy to your organization

Resources

Livsinspektør

Livsinspeksjon