Program

Selvutforskning med AI

Selvutforskning hjelper oss å forstå oss selv, stå opp for det som er viktig for oss og leve våre beste liv.

Mange opplever det å gå inn i og utforske seg selv som både fremmed og mentalt krevende. Hva bør vi reflektere over og hvilke spørsmål bør vi stille oss selv? Og når skal vi i det hele tatt ha tid og overskudd til å tenke på alt dette her?

Ved å ta i bruk ferdigformede AI maler blir prosessen og spørsmålene tydligere slik at vi kan konsentrere oss om å finne gode svar.

Dra igang en selvutforskningsdialog med ChatGPT på bussen eller et annet vindu du har til deg selv, svar på et par spørsmål, og gjenoppta tenkningen neste gang du har tid og overskudd.

Copy to your organization