Program

Ansattstøtte med AI

Bruke AI i arbeidet med å gjøre det enklere for folk å gjøre rett ting på rett måte til rett tid. Gi ledere og ansatte verktøy som gjør de bedre i stand til å støtte seg selv og de rundt seg. Fordele den kognitive belastningen av støttearbeidet slik at sannsynligheten øker for at støtte blir mottatt.

Copy to your organization