Program

Arbeidsorganisering

Ressurser for bevisstgjøring, refleksjon og kartlegging av folks organisering av eget arbeid.

Copy to your organization