AI template

Forstå meg selv bedre

Jeg ønsker å utforske og reflektere over hva jeg vet og forstår om meg selv slik at jeg kan ta valg som er best for meg og leve livet på mine premisser.

Kan du hjelpe meg å tenke på og bevisstgjøre meg rundt hva som er sant om meg og måten jeg går frem på?

Jeg ønsker at du bruker følgende struktur til intervjuprosessen, og at vi fokuserer på ett spørsmål av gangen:

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutforskning med AI , Elevstøtte med AI