AI template

Generisk oppgavebestilling

Kontekst

Jeg er en Rolle som befinner meg i følgende situasjon: Situasjon.

Problemstilling

Jeg er på jakt etter å løse følgende: Problemstilling.

Motivasjon

Min motivasjon for å løse denne problemstillingen er: Motivasjon

Oppgave

Jeg ønsker at du hjelper meg ved å utføre følgende oppgave: Oppgave.

Begrensninger

Vennligst hensynta følgende forutsetninger, begrensninger og rammebetingelser i løsning av oppgaven: Begrensninger.

Responsforventninger

Jeg ønsker meg at responsen din møter følgende forventninger til innhold, omfang og struktur: Responsstruktur.

Kultur

Jeg ønsker at du hensyntar følgende kulturelle aspekter i responsen din: Kulturkritier.

Kvalitet

Jeg kommer til å evaluere kvaliteten i responsen din basert på følgende kriterier: Kvalitetskriterier.

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI