AI template

Identifisere beslutningshensyn

Jeg ønsker å reflektere over en beslutning jeg trenger å ta og hva jeg bør hensynta i beslutningen. Beslutningen er Beslutning.

Jeg ønsker at du intervjuer meg for å kartlegge relevante beslutningshensyn.

Fokuser på ett spørsmål av gangen og forsikre at jeg er klar før du går videre.

Vennligst legg følgende struktur til grunn for intervjuprosessen: 🤔 Beslutningshensyn

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI