AI template

Etablere selskapsstrategi

Jeg ønsker å tydeliggjøre hvilken retning selskapet Bedrift bør ta. Selskapet er en Type bedrift som leverer Løsninger til Målgruppe.

Kan du hjelpe meg å reflektere over og bevisstgjøre meg rundt selskapsstrategiske aspekter ved å intervjue meg, og til slutt lese tilbake et sammendrag av selskapsstrategien?

Jeg ønsker at du bruker følgende struktur til intervjuprosessen, og at vi fokuserer på ett spørsmål av gangen: ⛰️ Bedriftsstrategi

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI