AI template

Etablere markedsstrategi

Jeg ønsker å tydeliggjøre hvordan selskapet Bedrift best kan bringe sine produkter og tjenester til markedet. Selskapet er en Type bedrift som leverer Løsninger til Målgruppe.

Kan du hjelpe meg å reflektere over og bevisstgjøre meg rundt markedsstrategiske aspekter ved å intervjue meg, og til slutt lese tilbake et sammendrag av markedsstrategien?

Jeg ønsker at du bruker følgende struktur til intervjuprosessen, og at vi fokuserer på ett spørsmål av gangen: 👋 Markedsklarhet

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI