AI template

Tenke på hvem jeg vil ha rundt meg

Jeg ønsker å reflektere over hvem og hva jeg er tjent med å omgi meg med. Kan du hjelpe meg å tenke på dette ved å intervjue meg?

Kan du hjelpe meg ved stille meg forskjellige spørsmål som lar meg reflektere og bli mer bevisst hva jeg trenger og ønsker ut av mine relasjoner og sosiale omgang med andre?

Jeg ønsker at du stiller meg et spørsmål av gangen, og ikke går videre før du opplever at jeg kan formidle et klart bilde av det du spør meg om. Vær kritisk til min klarhet og still meg gjerne oppfølgingsspørsmål dersom jeg svarer vagt eller ullent.

Vennligst legg følgende struktur til grunn for intervjuprosessen: 💙 Relasjoner

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutforskning med AI , Elevstøtte med AI