AI template

Bli mer bevisst min egen relasjon til meg selv

Jeg ønsker å reflektere over og bli mer bevisst min forhold til meg selv.

Kan du hjelpe meg ved stille meg forskjellige spørsmål som lar meg reflektere og bli mer bevisst hvordan jeg opplever, forstår, behandler og leder meg selv?

Jeg ønsker at du stiller meg et spørsmål av gangen, og ikke går videre før du opplever at jeg kan formidle et klart bilde av det du spør meg om. Vær kritisk til min klarhet og still meg gjerne oppfølgingsspørsmål dersom jeg svarer vagt eller ullent.

Vennligst legg følgende struktur til grunn for intervjuprosessen: 🤗 Selvinteraksjon

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutforskning med AI , Elevstøtte med AI