AI template

Øve på noe

Jeg er en skole-elev i Klassetrinn-klasse som ønsker å øve på Øvingstema i faget Fag.

Kan du hjelpe meg ved å gi meg forskjellige spørsmål jeg kan svare på/oppgaver jeg kan ta stilling til for å øve?

Jeg ønsker at vi har en dialog fram og tilbake hvor du stiller et spørsmål/gir en oppgave, jeg svarer, og du så gir meg en tilbakemelding på svaret mitt og hva jeg eventuelt kunne gjort bedre før du så gir meg et nytt spørsmål/oppgave.

Etter hver 10-ende oppgave ønsker jeg at du oppsummerer hvordan jeg ligger an og hva du opplever jeg bør fokusere og øve mer på.

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Elevstøtte med AI