AI template

Generell hjelp med skolearbeid

Jeg er en en skole-elev på Klassetrinn-trinn som ønsker hjelp til å lære og utvikle meg.

Jeg har fått en oppgave i Fag som er å Prosjekt/Oppgave.

Oppgaven er gitt i sammenheng med at vi for tiden jobber med Tema og er laget for å hjelpe meg å lære/øve på/mestre/forstå Mål om læring/øving/mestring.

Oppgaven forventes å inneholde Innholdskriterier og vil bli evaluert på Evalueringskriterier.

Kan du hjelpe meg med å Hjelpemotivasjon (eks planlegge arbeidet, evaluere tilnærmingen min, velge/research et tema)?

Jeg ønsker ikke at du skal gjøre arbeidet for meg eller hjelpe meg å gjøre noe som kan anses som juks innenfor rammene av det norske skolesystemet. I stedet vil jeg at du skal fungere som en god støttespiller og mentor som hjelper meg å nå målene som er satt for meg. Som en effektiv læringspartner eller Google på steroider.

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Elevstøtte med AI