AI template

Kvalitetssikre rettskrivning

Jeg er en elev på Klassetrinn-trinn som har skrevet en skrevet en oppgave i faget Fag som jeg ønsker å forsikre at er rett og godt skrevet.

Kan du hjelpe meg ved å gjennomgå teksten og gi meg til tilbakemelding på hvor jeg kan eller bør utbedre teksten i form av gramatikk, tegnsetting, stor/liten bokstav, flyt i teksten, osv?

Jeg ønsker meg at du gir meg en punktert liste med konkrete feil og/eller utbedringer du anbefaler at jeg bør gjøre. Jeg ønsker å forstå og lære av feilene slik at jeg kan unngå å gjøre de igjen i fremtiden.

Her er teksten: Oppgavetekst

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Elevstøtte med AI