AI template

Få innspill til målgruppens fremgangsmåte

Jeg ønsker å bedre forstå hvordan målgruppen min forholder seg til og går frem når de skal løse en av jobbene som jeg kan hjelpe de med.

Kan du hjelpe med ved å komme med innspill til hvordan Målgruppe i Situasjon/kontekst/rammebetingelser i Land/region/kultur løser Oppdrag/ansvar/utfordring/jobb/rolle?

Vær kritisk og realistisk i dine innspill, og ikke overvurder hvor bevisst eller systematisk målgruppen er i deres fremgangsmåte. Dersom du mener jeg er optimistisk/urealistisk i min forventning til at målgruppen i det hele tatt prioriterer, investerer og praktiserer dette oppdraget ønsker jeg at du er tydelig på dette.

Jeg ønsker at innspillene dine tar utgangspunkt i følgende struktur: 🏃 Fremgangsmåte.

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI