AI template

Kartlegge mestringspotensiale

Jeg ønsker å kartlegge mestringspotensialet til Personnavn/Teamnavn.

Kan du hjelpe meg ved å stille meg spørsmål knyttet til forskjellige aspekter og dimensjoner av mestringspotensiale?

Jeg ønsker at du stiller meg et spørsmål av gangen og legger følgende struktur til grunn for intervjuprosessen:

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Ansattstøtte med AI , Læringsstøtte med AI