AI template

Forstå noe som oppleves annerledes med meg

Jeg ønsker å bedre forstå noe ved meg som jeg opplever som rart eller annerledes sammenlignet med andre.

Min mistanke er at jeg kanskje lider av Diagnose.

Kan du hjelpe meg å utforske dette ved å stille meg forskjellige relevante, diagnostiske spørsmål for å hjelpe meg å kartlegge hvor godt dette passer på meg?

Jeg ønsker meg at du stiller meg et spørsmål av gangen og at spørsmålene er konkrete i forhold til diagnosehypotesen.

Når du er ferdig med å stille meg spørsmål ønsker jeg meg at du oppsummerer din vurdering av hvor sannsynlig det er at jeg har diagnosen, eventuelle andre diagnoser som kan være nærliggende å tro at jeg har, og hva jeg kan gjøre for å få en endelig diagnostisk bekreftelse eller avkreftelse.

Jeg ønsker at du legger følgende struktur til grunn for intervju-prosessen: 🩺 Diagnose

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutforskning med AI , Elevstøtte med AI