AI template

Få innspill til hvordan folk påvirkes av en utfordring

Jeg ønsker å bedre formidle hvordan aktørene i og rundt en bedrift påvirkes av en utfordring vi bidrar til å løse.

Utfordringen er Utfordring.

Kan du hjelpe meg ved å komme med innspill til hvordan forskjellige aktører påvirkes i forhold til psykologi, økonomi, progresjon, sosialt og andre påvirkningsdimensjoner som er relevant for interessenten?

Jeg ønsker at du strukturerer dine innspill til påvirkning i henhold til denne listen over forskjellige typer utfordringsinteressenter: 😩 Utfordringspåvirkning

Create prompt Copy to your organization