AI template

Forstå hva som gjør folk forskjellig

Jeg ønsker å forstå hva som er årsaken til at noen er bedre til/lider mer av/har større behov for Evne/Utfordring/Behov.

Kan du hjelpe med ved å komme med innspill til forskjellige potensielle forklaringer på dette?

Jeg ønsker at du legger følgende struktur til grunn for innspillene dine, og at du innenfor hver kategori kommer med innspill til både hva som kan gjøre noen mer kapable, egnede eller nødne, og hva som taler imot deres mestring, praktisering eller behov: Menneskeforskjeller

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutforskning med AI