AI template

Identifisere egnet tankestruktur

Som Rolle savner jeg klarhet i Emne slik at jeg kan Løse problem/skape gevinst.

Hvilke dimensjoner bør jeg å få klarhet i, og hvilke spørsmål bør jeg stille innen hver dimensjon for å skape en fullstendig oversikt og klarhet innen dette emnet?

Hvis disse dimensjonene og spørsmålene skulle samles til en mal for å skape klarhet i flere lignende problemstillinger i fremtiden, hva ville vært overskriften på denne malen (også kjent som en innsiktsanatomi).

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Klarhetsstøtte med AI