AI template

Få innspill til ansvarsfordeling mellom roller

Jeg ønsker å sikre tydelige grenser for ansvarsfordeling mellom Rolle 1 og Rolle 2 for å unngå at ansvar havner i vakum, overlappes eller pulveriseres mellom rollene.

Kan du hjelpe meg ved å liste opp ansvar og mandat som ofte kan befinne seg i grenseland mellom rollene og gi meg innspill til hvilke vurderinger som bør gjøres for å avgjøre hvilken rolle eller rolleinnehaver som bør eie ansvaret?

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI