AI template

Få innspill til mestringsforventninger

Jeg ønsker å gjøre det tydelig hva det vil si å mestre noe.

Kan du hjelpe meg meg å komme med innspill til mestringsforventninger for ferdighetssettet Ferdighetssett?

Ferdighetssettet skal praktiseres i en bedrift som er i Bransje, fokuserer på Marked og er i Selskapsstadie-fasen.

Her er strukturen jeg ønsker du skal bruke for å beskrive mestringsforventningene:

💪 Mestringsklarhet

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI , Ansattstøtte med AI , Læringsstøtte med AI