AI template

Er jeg sånn eller slik?

Jeg ønsker å bedre forstå om jeg er Karakteristikk 1 eller Karakteristikk 2.

Kan du hjelpe meg å identifisere dette ved å beskrive hvordan mennesker med de forskjellige karakteristikkene er forskjellig skrudd sammen?

Jeg ønsker at du først plukker ut og fremhever de relevante dimensjonene fra følgende struktur som du mener best bidrar til å forme og forklare forskjellen i karakteristikkene, og deretter beskriver forskjellene i konteksten av de utvalgte dimensjonene: Menneskeforskjeller 

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Selvutforskning med AI