AI template

Etablere et bevisst og strategisk fokus

Jeg ønsker å bli mer bevisst hva jeg bør sette fokus på fremover.

Jeg er en Rolle i en Type bedrift ment til å bidra til Primærbidrag.

Kan du hjelpe meg å reflektere over og bevisstgjøre meg rundt mine prioriteringer ved å intervjue meg, og til slutt lese tilbake et sammendrag av hva jeg bør fokusere på?

Jeg ønsker at du bruker følgende struktur til intervjuprosessen, og at vi fokuserer på ett spørsmål av gangen: 🎯 Fokusklarhet

Create prompt Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Lederstøtte med AI , Ansattstøtte med AI