Individ
Responsibility

Søke ut relasjoner som har potensiale til å utfordre og utvikle meg