Individ
Responsibility

Identifisere hva jeg ikke lærte hjemme/på skolen og korrigere for dette