Pensjonist
Responsibility

Korrigere for det som vanligvis faller bort når man slutter å jobbe

Ta stilling til og planlegge for hvordan vil du håndtere bortfall av

  • Inntekt
  • Sosialt miljø
  • Tilhørighet
  • Anerkjennelse
  • Meningsfylt bidrag til verden og andre folks liv (verdiskapning)
  • Gjøre nytte for seg
  • Purpose/mening
  • Status/identitet (hvis relevant)