Forelder
Responsibility

Forbli samsnakket om forelder-rollen og oppdragelsesstrategi med co-forelder