Livspartner
Responsibility

Bli og forbli samsnakket om hva man forventer av hverandre