Pensjonist
Responsibility

Forbli relevant

Konkurransesituasjonen som arbeidslivet er tvinger oss til å holde oss oppdatert og forbli relevante for å ikke bli akterseilt.

Når arbeidet opphører er ikke denne driveren tilstede på samme måte, og det kan derfor være lett å hvile på laurbærene av eksisterende kompetanse og erfaringer.

Å holde seg relevant har imidlertid ikke bare gevinster i en arbeidssituasjon, det har også  sosiale gevinster, spesielt dersom man sosialiserer med mennesker yngre enn seg selv.

Dersom man ikke prioriterer å holde seg relevant risikerer man å bli ansett som "out out touch", med de konsekvensene det har for folks motivasjon til å lytte til og ta til seg dine synspunkter.