Livspartner
Responsibility

Identifisere og formidle partnerens blindsoner og utviklingspotensiale på en skånsom og konstruktiv måte