Forelder
Responsibility

Identifisere, formidle og hjelpe barnet med å adressere egne blindsoner, svakheter og utviklingspotensiale på en skånsom og konstruktiv måte