Individ
Responsibility

Utvikle gode vaner og utradere dårlige