Forelder
Responsibility

Hjelpe barna å identifisere, forstå og hensynta deres egne behov