Individ
Responsibility

Bli samsnakket med omgivelsene om hva det vil si å praktisere og mestre rollene man har