Individ
Responsibility

Forbedre min forståelse av og evne til å praktisere roller jeg ønsker å inneha

Eks. kjæreste, arbeidstager, ektefelle, etc.