Forelder
Responsibility

Identifisere, beskrive og fordele ansvar i familien etter kapasitet og evne