Individ
Responsibility

Bygge/akkumulere selvinnsikt

Innsikt i egne personlighetstrekk, kjennetegn, preferanser, styrker, svakheter, etc.