Forelder
Responsibility

Snakke om/tenke på hvordan familien og dets medlemmer kan fungere bedre