Livspartner
Responsibility

Anerkjenne/glede seg på den andres vegne