Livspartner
Responsibility

Bli og forbli samsnakket om hvordan vi deler, sparer, bruker og investerer penger

Fra 40:45