Livspartner
Responsibility

Kommunisere egne ønsker, behov og støttepreferanser

Dersom du ikke evner å identifisere og artikulere dine egne ønsker, behov og støttepreferanser kan du heller ikke rimelig forvente de forstått eller hensyntatt.