Individ
Responsibility

Bygge opp innsikt i hva som gjør meg lykkelig

A good life is a progressive expansion of the things that bring you pleasure.