Individ
Responsibility

Skape/investere i minner

Planlegge/tilrettelegge, produsere, dokumentere, pakketere/foredle, dele/gjenoppleve.

https://www.linkedin.com/pulse/20130804220552-659753-memories-make-your-life-meaningful-here-s-how-to-have-more-of-them