Forelder
Responsibility

Designe et incentivsystem som produserer velbalanserte mennesker