Forelder
Responsibility

Hjelpe barna å bygge kunnskap om/en forståelse av hvem de er